Verantwoord bezig

Verantwoord ondernemen volgens Pulsatilla Tuinen

Hergebruik en de groenkringloop.

Hergebruik van materialen wordt door Michiel zo breed mogelijk toegepast. Door materialen (steen, zand, grond, hout, struiken, beplanting, boomstammen) te hergebruiken, eventueel in een andere, nieuwe vorm, kun je deze ook in de kringloop betrekken. Groen (beplanting) is een kringloop op zichzelf: dood blad en hout voeden de bodem en de bodem voedt op zijn beurt weer de plant. Groen helpt  de lucht en het water te zuiveren, CO2 en fijnstof af te vangen, de omgevingstemperatuur te verlagen, enzovoort. Daarnaast is werken in de tuin en vertoeven in het groen, goed voor lichaam en geest. Dus ook voor je eigen kringloop!

Praktijk.

In de praktijk betekent verantwoord en groen ondernemen volgens mij het volgende:

  • Hout. Ik gebruik lariks-, tamme kastanje- en Modiwood. Dit zijn Europese houtsoorten die niet zijn verduurzaamd met giftige middelen. Modiwood is Europees naaldhout dat door persing en verhitting rotting resistent is geworden. Als deze houtsoorten niet geschikt zijn voor een bepaalde klus, wordt FSC-hardhout toegepast, verbouwd in gecontroleerde gebieden. Soms verwerk ik in (tuin‑)objecten hout wat in de tuin zelf is gekapt, of wordt aanwezig timmerhout hergebruikt.
  • Bestrating. Stenige tuinen weer groen maken is mijn missie! Reeds in de tuin aanwezige bestratingsmaterialen (klinkers en tegels), worden regelmatig hergebruikt in de tuin zelf (klinkers worden muurtjes, oud materiaal wordt een bank) of via verkoop op Marktplaats. Bij voorkeur gebruik ik Europees natuursteen in plaats van Aziatisch natuursteen, aangezien dit gepaard gaat met lagere transportkosten en zonder kinderarbeid.
  • Beplanting. Aanwezige gezonde planten en struiken hergebruik ik regelmatig in het nieuwe ontwerp. Er kan om bestaande bomen heen gewerkt worden. Deels maak ik gebruik van  inheemse planten, zoals een wilde bloemenweide, die een bijdrage leveren aan de fauna. Maar ik combineer ook tuinplanten met inheemse planten in de bloemen- of struikenborder.  In plaats van een gewoon grasmengsel, kun je ook bloemrijk grasland zaaien.
  • Grondbalans en bodem. Er wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans. Er wordt bij voorkeur geen grond afgevoerd als deze kan worden hergebruikt en verbeterd. In de ontwerpfase houd ik hier al rekening mee. Een levende bodem is de basis van elke tuin! Een bodem bevat, als het goed is, miljoenen micro-organismes die zorgen dat planten goed en gezond kunnen groeien. Goed uitgebalanceerde organische meststoffen verrijkt met Mycorrhiza (essentiële micro-organismen) helpen de bodem levend, luchtig en vruchtbaar te worden. Hierbij is het belangrijk de juiste keus te maken, afhankelijk van plant- en bodemsoort. Compost, lavameel, bokashi zijn voorbeelden van organische meststoffen. verder is een mulchlaag op je bodem aanbrengen heel goed, waarbij wat mij betreft de beste levende mulchlaag de planten zelf zijn.
  • Kunstmest wordt niet gebruikt. Het schaadt het bodemleven en kan in het grondwater terecht komen. Bovendien veroorzaakt de productie ervan veel CO2.
  • Gif. Dit is totaal niet wenselijk en niet nodig in een particuliere tuin.
  • Water en irrigatie. Wanneer de juiste plant op de juiste plek is geplaatst, hoeft deze niet direct te worden bewaterd als het even droog is. Echter, met de lange droge periodes van tegenwoordig is water geven niet altijd te voorkomen. Door regenwater op te vangen in regentonnen, infiltratiekratten of waterreservoirs, hoeft men dan weinig kraanwater te gebruiken. Bij grotere tuinen kun je wadi’s maken, of een reliëf in je tuin aanleggen waardoor water op het terrein blijft. Het is leuk om te zien dat er andere beplanting groeit op de vochtige plekken. Ook met de aanleg van druppel irrigatie, bijvoorbeeld op daktuinen, wordt er minder water verspild, omdat het water heel gericht wordt gegeven en er dus weinig verdampt. Verder kan je groene daken aanleggen die het regenwater opvangen en langzaam weer afgeven aan het riool. Dit komt de piekcapaciteit van het riool ten goede en beïnvloed het klimaat in de onderliggende woning gunstig.
  • Afvalverwerking. Van mooie geoogste boomstammen maak ik tuinobjecten; een beeld, bank, speeltoestel, pergola…Ik verzaag oud timmerhout, pallets en stamhout om als kachelhout te gebruiken. Restafval wordt gecomposteerd en gescheiden afgevoerd. Overtollige stenen worden via de Buurt-app, marktplaats of andere gegadigden gratis weggegeven. Puin wordt hergebruikt in de wegenbouw. Overtollige planten worden op-gekuild op de kwekerij of weggeven in de buurt.

Heeft u nog goede ideeën? Ik hoor ze graag!

Deze boom is ondersteboven in een landschapstuin geplaatst als een ludiek ornament.
Van het vrijgekomen puin van een muur is een tuinbank gemaakt.