Verantwoord bezig

Verantwoord ondernemen volgens Pulsatilla Tuinen

Cradle-to-cradle

Het ‘Cradle-to-cradle’-concept (kort gezegd: het streven naar een hoogwaardige kringloop-samenleving) wordt door Pulsatilla Tuinen zo veel mogelijk toegepast. Groen past prima in dit concept. Groen helpt immers de lucht en het water te zuiveren, CO2 en fijnstof af te vangen, de omgevingstemperatuur te verlagen, de biodiversiteit te vergroten, enzovoort. Daarnaast is werken in de tuin en vertoeven in het groen, goed voor lichaam en geest. Door materialen te hergebruiken, eventueel in een andere vorm, worden deze ook in de kringloop betrokken.

Praktijk

In de praktijk betekent verantwoord en groen ondernemen volgens mij het volgende:

Hout

Ik gebruik lariks-, tamme kastanje- en Modiwood. Dit zijn Europese houtsoorten die niet zijn verduurzaamd met giftige middelen. Modiwood is Europees naaldhout dat door persing en verhitting rotting resistent is geworden. Als deze houtsoorten niet geschikt zijn voor een bepaalde klus, wordt FSC-hardhout toegepast, verbouwd in gecontroleerde gebieden. Soms verwerk ik in (tuin‑)objecten hout wat in de tuin zelf is gekapt, of wordt aanwezig timmerhout hergebruikt.

Bestrating

Reeds in de tuin aanwezige bestratingsmaterialen (klinkers en tegels), worden regelmatig hergebruikt in de tuin zelf (klinkers worden muurtjes, oud materiaal wordt een bank) of via verkoop op Marktplaats. Bij voorkeur gebruik ik Europees natuursteen in plaats van Aziatisch natuursteen, aangezien dit gepaard gaat met lagere transportkosten en zonder kinderarbeid.

Beplanting

Aanwezige gezonde planten en struiken hergebruik ik regelmatig in het nieuwe ontwerp. Er kan om bestaande bomen heen gewerkt worden.
Deels maak ik gebruik van diverse inheemse planten, zoals een wilde bloemenweide, die een bijdrage leveren aan de fauna. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wilde bijen en vlinders.

In plaats van een gewoon grasmengsel, kun je ook Micro-klaver toepassen. Daarbij groeien gras en een fijne klaversoort door elkaar. De klaver bindt stikstof uit de lucht met behulp van bacteriën en legt dit vast in de bodem. Het gras maakt op zijn beurt gebruik van deze stikstof, met een groene grasmat als resultaat. Bemesting met stikstof is daardoor overbodig.

Grondbalans en bodem

Er wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans. Er wordt bij voorkeur geen grond afgevoerd als deze kan worden hergebruikt en verbeterd. In de ontwerpfase houd ik hier al rekening mee.

Goed uitgebalanceerde organische meststoffen verrijkt met mycorrhiza (essentiële micro-organismen) maken de bodem levend, luchtig en vruchtbaar. Hierbij is het belangrijk de juiste keus te maken, afhankelijk van plant- en bodemsoort. Compost, schelpenkalk, koemest en bokashi zijn voorbeelden van organische meststoffen.

Kunstmest wordt niet gebruikt; het schaadt het bodemleven en kan in het grondwater terecht komen. Bovendien veroorzaakt de productie ervan veel CO2.

Gif

Slechts bij hoge uitzondering wordt zevenblad, als dat onuitroeibaar aanwezig is, bespoten door een kundige collega met een spuitlicentie.

Water en irrigatie

Wanneer de juiste plant op de juiste plek is geplaatst, hoeft deze niet direct te worden bewaterd als het even droog is. Echter, met de lange droge periodes van tegenwoordig is bewatering niet altijd te voorkomen. Door regenwater op te vangen in regentonnen of waterreservoirs, hoeft men dan weinig kraanwater te gebruiken. Ook met de aanleg van druppel irrigatie, bijvoorbeeld op daktuinen, wordt er minder water verspild, omdat het water heel gericht wordt gegeven en er dus weinig verdampt.

Verder kan ik groene daken aanleggen die het regenwater opvangen en langzaam weer afgeven aan het riool. Dit komt de piekcapaciteit van het riool ten goede en beïnvloed het klimaat in de onderliggende woning gunstig.

Afvalverwerking

Ik verzaag oud timmerhout en stamhout om als kachelhout te gebruiken. Restafval wordt gecomposteerd en gescheiden afgevoerd. Puin wordt hergebruikt in de wegenbouw. Overtollige planten worden op gekuild op de kwekerij of weggeven in de buurt.

Heeft u nog goede ideeën? Ik hoor ze graag!